TANÁROKNAK - Új! A Passive Machine használatát ITT találod!

A Tense Map sokrétűen felhasználható, ezért hosszútávú segítséget nyújt a nyelvtanításban!

Miért hasznos a Tense Map?

  • Színesebbé, élvezetesebbé és játékosabbá teszi a tanórákat.
  • Lehetőséget nyújt arra, hogy ugyanazt a struktúrát sokféleképpen gyakoroljuk.
  • Társasjátékként ötvözi a vizuális, auditív és kinesztetikus tanulást.
  • A színkódolás miatt a tanulási problémákkal küszködő tanulóink gyorsabban megértik az anyagot.
  • Színes szemléltetőeszköz, amivel díszíthetjük a tantermünket.
  • Sok hasznos információt tartalmaz egy helyen.
  • Segíti önálló tanulásra nevelni a diákokat.

Hogyan működik a Tense Map?

A Tense Map alapkoncepciója az, hogy szavakhoz – többnyire időhatározókhoz – köti az adott nyelvtani szerkezeteket és nem hosszas magyarázatokhoz.

Az egyes igeidőkhöz kapcsolódó kifejezéseket egy „metróvonalon” jeleztük. Így például a now, at the moment, nowadays szavak, vagy „állomások” a piros Present Continuous vonalon találhatók.


A vonal végül a „végállomáshoz”, a megfelelő szerkezethez vezet, ahol az állító, a tagadó és a kérdő változatot is megtaláljuk.


Amikor egy időhatározót két-három igeidőben is használhatunk, akkor közös megállóban kapcsolódnak a vonalak, mint a How long? kifejezésnél, ahol a megfelelő igeidő színével megegyező színű megjegyzés segít a választásban. Esetünkben: completed action – Past Simple, action not finished – Present Perfect Continuous.


Ötlettár

Jelmagyarázat

Csoportmunka   B1 Középhaladó szint
Társasjáték   B2 Középfokú szint
Mozgásos feladat   C1 Felsőfokú szint
Írásbeli feladat   Pármunka

Egy igeidő tanítása, feladatmegoldás

B1   B2  

Amikor egy igeidőt tanítunk, a munkafüzet és a tankönyv feladatainak a megoldásához használhatjuk a TenseMap térképet. Kitűzünk a teremben egy-két példányt úgy, hogy minden diák jól lássa. Vagy a diákok az asztalukon használhatják úgy, hogy az aktuális igeidőhöz hajtogatják a térképet.

Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy mindig a kulcskifejezést kell keresni a térképen. Keressenek rá a kulcsszóra, utána kövessék a vonalat a nagy buborékig, ahonnan kiválasztják a megfelelő állító/kérdő/tagadó szerkezetet, illetve a megfelelő alanyhoz tartozó igealakot.


Két igeidő összevetése, feladatmegoldás

B1   B2  

Amikor két igeidő közötti különbségeket tanítunk, a munkafüzet és a tankönyv feladatainak a megoldásához használhatjuk a TenseMap térképet. Kitűzünk a teremben egy-két példányt úgy, hogy minden diák jól lássa. Vagy a diákok az asztalukon használhatják párokban.

Nézzük végig a tanulókkal a két vonalat, a rajta levő kifejezéseket, különös tekintettel a rajta levő csatlakozási pontokra. Mondjunk példákat, hogy érzékeltessük a kettő közötti különbséget.

Mutassuk meg a nagy buborékban található szerkezeteket is.

Ezután irányítsuk a feladathoz a tanulókat és hívjuk fel a figyelmet, hogy a kulcsszót kell megtalálniuk a mondatokban. Ezután a tanulók a térkép segítségével keressék ki a megfelelő megoldást.


Past Simple, rendhagyó igék gyakorlása, beszédgyakorlat

  B1   B2  

A tanulók párokban egymással szemben üljenek a székükön. Használjanak ketten egy térképet.

Az egyik tanuló, aki a rendhagyó igék táblázatát látja a hátlapon, kiválaszt egy igét. A másik tanuló pedig megmondja a múltidejét. Ezután kiválaszt a Past Simple vonalról egy időhatározót és megmondja az első tanulónak, akinek mondania kell egy teljes mondatot állító, tagadó vagy kérdőmondatban. A másik tanuló leellenőrzi a nagy buborékban, hogy helyes volt-e a megoldás.


Present Simple, napirend, szóbeli/írásbeli

    B1  

Egyik tanuló interjút készít a másik tanulóval, aki egy rendhagyó életmódú személy szerepét játssza (például: eszkimó, az angol királyi család tagja, bálnavadász, stb). A Present Simple vonalon szereplő igeidőhatározók használatával készítsenek egy interjút szóban vagy írásban. Hívjuk fel a figyelmüket, hogy a nagy buborékban ellenőrizzék, hogy helyes mondatokat alkottak-e.


Múlt idők, történetírás

    B1   B2   C1

A múltidők megfelelő gyakoroltatása után aktuális ez a feladat.

Kérjük meg a tanulókat, hogy válasszanak ki tetszés szerinti 6-8 szót a rendhagyó igék közül a térkép hátlapján, és írják le őket.

Mutassunk rá a három múltidőt ábrázoló vonalra, emeljünk ki egy.két tipikus kifejezést, és kérjük meg a tanulókat, hogy mondjanak rá variánsokat (pl. last week, last month, last year).

Ezután egy olyan történetet kell írniuk, amiben az általuk kiválasztott szavak, a vonalon elhelyezkedő időhatározók variánsai és mind a három múltidő szerepel.

Amikor készen vannak, cseréljék ki a párok egymás között a történetüket, és a TenseMap segítségével ellenőrizzék, hogy helyesen használták-e a társaik a szerkezeteket. Minden helyes szerkezetre adjanak egy pontot/jutalom metrójegyet.

Nehezítés: szabjunk meg időkorlátot, vagy határozzunk meg egy témát.


Fussunk a poszterhez 1

    B1   B2  

A terem hátsó falára teszünk blu-tack segítségével egy Tense Mapet poszterként. A diákoknak egyesével mondunk egy állomás nevet. A diáknak oda kell futni, megérinteni az állomást, ha kell, leellenőrizni az igeidőt, visszasietni a helyére, és írni egy mondatot vele. Ne várjuk meg, amíg visszaér, hanem gyorsan mondjuk egymás után a szavakat a diákoknak, hogy lendületes legyen a játék.

A mondatokat elkezdhetjük ellenőrizni, amikor az első tanuló készen van, ne várjuk meg az egész csoportot. A helyes mondatért pont/jutalom metrójegy jár. Ha helytelen a mondat, de valaki ki tudja javítani, ő kap pontot/metrójegyet. Több kört is tehetünk, így folyamatosan mozgásban tartjuk a diákokat.

Az a nyertes, aki a legtöbb pontot/metrójegyet gyűjti össze.


Fussunk a poszterhez 2

    B1   B2  

A terem hátsó falára teszünk blu-tack segítségével egy vagy több Tense Mapet poszterként. A diákokat 3-4 fős csoportra osztjuk. Mondunk egy mondatot magyarul. Minden csoportból egy diáknak oda kell futnia a poszterhez, és megtalálni, melyik szó (állomás) és szerkezet (végállomás) az, amit fel kell használnia. Ekkor visszasiet a helyére, és a csoporttal együtt lefordítja a mondatot. A következő mondatnál egy másik diák megy a poszterhez a csoportból.

A végén együtt ellenőrizzük le a mondatokat. A helyes mondatért pont jár. Ha helytelen a mondat, de valaki egy másik csoportból ki tudja javítani, ő kap pontot/metrójegyet.

Az a nyertes csapat, amely a legtöbb pontot/metrójegyet gyűjti össze.


Fussunk a poszterhez 3

    B1   B2   C1

A terem hátsó falára teszünk blu-tack segítségével egy vagy több Tense Mapet poszterként. A diákokat 3-4 fős csoportra osztjuk. Kiosztunk előre elkészített mondat-listát, azokból az igeidőkből amiket gyakoroltatni akarunk. A csoportok eldönthetik, hogy önállóan lefordítják a mondatokat, vagy „követet” küldenek, hogy a poszteren ellenőrizze a megfelelő igeidőt.

Cél minél hamarabb helyes mondatokat írni.

Aki leghamarabb elkészül 5 plusz pontot/metrójegyet, a második 4 plusz pontot/metrójegyet, stb. kap.

Együtt ellenőrizzük le a mondatokat. A helyes mondatért pont/metrójegy jár. Erősebb csoportoknál a helytelen mondatokért pontlevonás/jegyelvétel járhat.

Az a nyertes csapat, amely a legtöbb pontot/metrójegyet gyűjti össze.


Fussunk a poszterhez 4

    B1   B2   C1

A terem hátsó falára teszünk blu-tack segítségével egy vagy több Tense Mapet poszterként. A diákokat 3-4 fős csoportra osztjuk. Kiosztunk előre elkészített lyukas mondatokat, azokból az igeidőkből amiket gyakoroltatni akarunk. A mondatokban az igéket megadjuk, és a diákoknak kell a megfelelő formába tenni. A csoportok eldönthetik, hogy önállóan lefordítják a mondatokat, vagy „követet” küldenek, hogy a poszteren ellenőrizze a megfelelő igeidőt.

Cél minél hamarabb helyes mondatokat írni.

Aki leghamarabb elkészül 5 plusz pontot/metrójegyet, a második 4 plusz pontot/metrójegyet, stb. kap.

Együtt ellenőrizzük le a mondatokat. A helyes mondatért pont/metrójegy jár. Erősebb csoportoknál a helytelen mondatokért pontlevonás/jegyelvétel járhat.

Az a nyertes csapat, amely a legtöbb pontot/metrójegyet gyűjti össze.


Fussunk a poszterhez 5

    B1   B2   C1

A terem hátsó falára teszünk blu-tack segítségével egy vagy több Tense Mapet poszterként. A diákokat 3-4 fős csoportra osztjuk. Kiosztunk/vagy lediktálunk előre szócsoportokat, melyekből majd mondatot kell önállóan alkotni. A szócsoportokban fontos, hogy az egyik szó a térképen található egyik „állomás” legyen. A csoportok eldönthetik, hogy önállóan lefordítják a mondatokat, vagy „követet” küldenek, hogy a poszteren ellenőrizze a megfelelő igeidőt.

Cél minél hamarabb helyes mondatokat írni.

Aki leghamarabb elkészül 5 plusz pontot/metrójegyet, a második 4 plusz pontot/metrójegyet, stb. kap.

Együtt ellenőrizzük le a mondatokat. A helyes mondatért pont/metrójegy jár. Erősebb csoportoknál a helytelen mondatokért pontlevonás járhat.

Az a nyertes csapat, amely a legtöbb pontot/metrójegyet gyűjti össze.